Regulamentul programului de fidelitatea “OPTIblu”
Organizator

Organizatorul programului de fidelitate “OPTIblu” este OPTICAL NETWORK, cu sediul in Bucuresti, Amiral Horia Macelariu, 61-81, corp B, Parter, camera 7, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/17529/2004, avand cod unic de inregistrare 16894187, IBAN RO36 BACX 0000 0007 3123 9310, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Marriot, capital social 3.483.090,10 RON, adresa de website: www.optiblu.ro, reprezentata prin Cimpianu Raluca – Administrator.

Prezentul regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.optiblu.ro, începând cu data de 07.04. 2017, sau în magazinele OPTIblu.

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile din prezentul Regulament, mentionate in continuare.

Programul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele OPTIblu.

Durata Programului

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 07.04.2017 si are durată nedeterminata. OPTICAL NETWORK SRL are dreptul sa hotarasca in orice moment modificarea si/sau incetarea programului de fidelitate, afisand aceste modificari in magazin si pe site-ul www.optiblu.ro, cu minim 30 de zile anterior datei intrarii in vigoare a modificarilor/incetarii programului.

Conditii de participare

Poate fi membru al programului de fidelitate si poate beneficia de avantajele cardului de fidelitate orice persoana fizica care achizitioneaza din magazinele OPTIblu produse de optica si care completeaza si semneaza formularul de inscriere, disponibil in toate magazinele Optiblu.

Varsta minima obligatorie pentru a participa la prezentul program de fidelitate este de 18 ani, impliniti cel tarziu la data completarii formularului de inscriere. In cazul copiilor (persoane cu varsta mai mica de 18 ani), acestia beneficiaza de o serie de avantaje, in baza cardului OPTIblu detinut de unul dintre parinti.

Participantul este obligat sa completeze formularul de inscriere cu datele reale, in toate campurile obligatorii ale formularului. Acestea sunt: nume, prenume, data nasterii, adresa (localitate, strada, numar, bloc, etaj, scara, apartament, cod postal, judet), numar de telefon, adresa de e-mail. Formularul, completat si semnat, va fi inmanat personalului din magazinele Organizatorului.

Formularul de inscriere incomplet, nesemnat sau continand date care nu corespund realitatii nu este valid si deci va duce la invalidarea Cardului.

Dupa completarea corespunzatoare a formularului, cardul este emis si activat pe loc in magazin, nefiind necesara un termen de activare a cardului. Detinatorul cardului il poate utiliza imediat dupa ce acesta este emis.

Cardul de fidelitate Optiblu este nominal si netransmisibil, reprezentantii Organizatorului avand dreptul de a verifica validitatea acestuia.

Mecanismul programului

Detinatorii oricarui tip de card OPTIblu, mentionat in prezentul regulament, se bucura de urmatoarele beneficii, la prezentarea cardului OPTIblu, in momentul efectuarii achizitiei/solicitarii de a beneficia de avantajele detinatorilor cardului OPTIblu:

  • Cu ocazia zilei de nastere a posesorului cardului, acesta beneficiaza de un discount de 25% aplicat la o singura achizitie. Acest discount este valabil pentru maxim 7 zile lucratoare, in vederea achizitionarii unui produs de optica de vedere sau de soare.
  • Posesorul cardului beneficiaza de o determinare gratuita a dioptriilor la optometrist, o data pe an.
  • Posesorul cardului beneficiaza de un discount de 25% la achizitionarea pieselor de rezerva, asa numitele spare parts (brate de la furnizor, lentile soare).
  • Posesorul cardului are acces la campanii de Discount tip FLASH SALES sau HAPPY HOURS, campanii cu durate limitate (intre 2 h si 2/3 zile), care vor avea descris propriul mecanism de functionare, dupa caz.
  • Beneficii acordate minorilor aflati in intretinere

Suplimentar, in functie de un anumit prag de achizitie, exista trei tipuri de carduri OPTIblu, ALB, BLU SI BLACK, fiecare dintre acestea oferind, ca beneficiu, un discount la achizitiile de produse de optica, cu exceptia lentilelor de contact de vedere si/sau de soare, fara a fi posibila cumularea discount-urilor mentionate mai sus cu discount-urile in baza celor trei categorii de carduri, dupa cum urmeaza:

  • CARD ALB OPTIBLU

Acest card poate fi obtinut de orice participant la campanie, pentru un prag total de achizitii generale din magazinele OPTIblu de pana la 1.000 lei, la momentul emiterii cardului. Persoanele detinatoare ale acestui tip de card beneficiaza, suplimentar de beneficiile si avantajele mentionate mai sus, de o reducere de 5% la orice achizitie de produse de optica, inclusiv la lentile de contact. Acest discount nu se cumuleaza cu discount-urile oferite oricarui detinator de card.

  • CARD BLU OPTIBLU

Acest card poate fi obtinut la cererea oricarui participant care a efectuat, din magazinele OPTIblu, achizitii generale situate intre 1.000 si 5.000 lei, respectiv este obtinut automat de detinatorii cardului ALB, in momentul in care achizitiile generale efectuate de detinatorul cardului, din magazinele OPTIblu au depasit pragul de 1.000 lei. Persoanele detinatoare ale acestui tip de card beneficiaza de o reducere de 10% la fiecare achizitie de produse de optica, inclusiv la lentile de contact. Acest discount nu se cumuleaza cu discount-urile oferite oricaruit detinator de card.

  • CARD BLACK OPTIBLU

Acest card poate fi obtinut la cererea oricarui participant care e efectuat, din magazinele OPTIblu, achizitii generale in valoare de peste 5.000 lei, respectiv este obtinut automat de detinatorii cardului ALB sau BLU, in momentul in care achizitiile generale efectuate de detinatorul cardului, din magazinele OPTIblu au depasit pragul de 5.000 lei. Persoanele detinatoare ale acestui tip de card beneficiaza de o reducere de 15% la achizitii de produse de optica, inclusiv la lentile de contact.

Discounturile oferite in baza cardului de fidelitate OPTIblu nu se cumulează cu alte discounturi/reduceri si oferte promotionale, pachete promotionale existente in magazinele OPTIblu.

Beneficii acordate minorilor

Persoanele minore pot folosi beneficiile stabilite exclusiv pentru acestea, prin intermediul cardurilor de fidelitate OPTIblu al parintilor.

Persoanele minore au urmatoarele beneficii:

- Discount de 25% la lentile pentru schimbarea prematura a dioptriilor. Pentru a beneficia de acest discount preschimbarea lentilelor trebuie sa aiba loc in maxim 9 luni de la data achizitiei initiale, solicitarea facandu-se cu dovada modificarii dioptriilor.

- Discount de 25% la comanda completa urmatoarea de ochelari de vedere, in caz de pierdere, furt, deteriorare a ochelarilor achizitionati din magazinele OPTIblu, intr-o perioada de 1 an.

- O testare gratuita pe an la optometrist pentru fiecare persoana minora.

Schimbarea tipului de card detinut

Cand pe perioada desfasurarii prezentei campanii, detinatorul unui card face achizitii generale care il incadreaza intr-o alta categorie de card decat cel detinut, reprezentantii OPTIblu vor verifica noua categorie in care detinatorul de card se incadreaza si ii vor remite acestuia cardul corespunzator, daca acesta accepta. Emiterea noului card se face fara suportarea vreunui cost din partea participantului la campanie.

Carduri pierdute, furate sau falsificate

Daca un card de fidelitate a fost furat sau pierdut, trebuie imediat anuntat personalul din magazine. Odata cu instiintarea se vor comunica si numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care isi pierde cardul sau caruia ii este furat are dreptul la un nou card, dupa o verificare in prealabil.

Protectia datelor cu caracter personal.

Prin inrolarea in programul de fidelitate regulament, participanţii declară expres că sunt de acord ca datele lor personale, furnizate catre Optical Network SRL, pot fi prelucrate şi pot fi introduse în baza de date a Optical Network SRL si utilizate pentru scopurile prevazute in prezentul Regulament. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi.

Prin prezentul Regulament, Optical Network SRL se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018. Prin participarea la programul de fidelitate prevazut in acest regulament si comunicarea datelor cu caracter personal, persoanele inrolate inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Optical Network SRL si afiliatii acestuia, in vederea desfasurarii campaniei mentionate in prezentul Regulament.

Optical Network SRL si afiliatii acestuia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Optical Network SRL va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite pe adresa de email Optical Network SRL dpo@opticalnetwork.ro, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

In situatiile in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. De la caz la caz, in masura in care persoana inrolata intelege sa nu isi de-a consimtamantul pentru prelucrarea datelor anterior mentionate, Optical Network SRL ii va aduce la cunostiinta daca aceasta actiune il impiedica pe Optical Network SRL si afiliatii acestuia sa isi execute anumite obligati fata de persoana inrolata. In cazul in care participantii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Optical Network SRL va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

In masura in care Optical Network SRL si afiliatii acestuia vor prelucra date cu caracter personal apartinand, persoana vizata va fi in mod corespunzator informata conform prevederilor din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Durata de pastrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Pentru mai multe detalii privind modul in care Optical Network SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal va invitam sa consultati si:

- Termeni si conditii (T&C) https://www.optiblu.ro/content/termeni-si-conditii-de-utilizare descriu termenii si conditiile pe care fiecare parte le accepta prin utilizarea web site-ului www.optiblu.ro

- Politica de confidentialitate https://www.optiblu.ro/content/politica-de-confidentialitate – care poate fi consultata accesand web site-ul: www.optiblu.ro.

- Politica de utilizare cookie-uri https://www.optiblu.ro/content/politica-de-utilizare-cookie-uri care poate fi consultata accesand web site-ul: www.optiblu.ro.

- Politica privind supravegherea prin mijloace video https://www.optiblu.ro/content/politica-privind-supravegherea-prin-mijloace-video - care poate fi consultata accesand website-ul: www.optiblu.ro .

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Optical Network SRL utilizand urmatoarele date de contact:

Departament Juridic:

Strada Horia Macelariu nr.61-81, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 0372.132.400

Fax: +4021-423 31 03

Adresa de e-mail: dpo@opticalnetwork.ro

Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Clauze finale

In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei campanii, inceteaza valabilitatea cardurilor de fidelitate emise de OTPICAL NETWORK S.R.L., in cadrul campaniei de fidelizare anterioara. In acesta perioada, participantii au posibilitatea preschimbarii vechilor carduri Optiblu in noile carduri, corespunzator indeplinrii criteriilor de emitere a diferitelor categorii de carduri.

Cardul de Fidelitate nu este un instrument de plata. Posesorul nu poate achizitiona produse pe baza acestui card, poate doar beneficia de privilegiile oferite de catre Optical Network SRL, prin intermediul acestui program de fidelitate.