Regulamentul programului de fidelitate “OPTIblu”
Forma actualizata la data de 18.10.2020
In vigoare incepand cu data de 18.10.2020
Organizator
Organizatorul programului de fidelitate “OPTIblu” este OPTICAL NETWORK, cu sediul in Amiral Horia Macelariu, 61-81, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/17529/2004, avand cod unic de inregistrare 16894187, IBAN RO 36BACX 0000 0007 3123, deschis la Unicredit Bank, adresa de website: www.optiblu.ro, reprezentata prin Cimpianu Raluca – Administrator.
Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.optiblu.ro, începând cu data de 07.04. 2017 sau în magazinele OPTIblu.
Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile din prezentul Regulament, mentionate in continuare.
Programul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele OPTIblu.
Cardul de fidelitate va fi emis in forma fizica prin urmarea pasilor comunicati de catre consultantii de vanzari din magazine.
Durata Programului
Programul de fidelitate a fost lansat la data de 07.04.2017 si are durată nedeterminata. OPTICAL NETWORK SRL are dreptul sa hotarasca in orice moment modificarea si/sau incetarea programului de fidelitate, afisand aceste modificari in magazin si pe site-ul www.optiblu.ro, cu minim 30 de zile anterior datei intrarii in vigoare a modificarilor/incetarii programului.
Conditii de participare
Poate fi membru al programului de fidelitate si poate beneficia un card de fidelitate orice persoana fizica care a implinit 18 ani si achizitioneaza din magazinele OPTIblu produse de optica.
Varsta minima obligatorie pentru a participa la prezentul program de fidelitate este de 18 ani, impliniti cel tarziu la data completarii Formularului de Inscriere. In cazul copiilor (persoane cu varsta mai mica de 18 ani), acestia beneficiaza de o serie de avantaje, in baza cardului OPTIblu detinut de catre unul dintre parinti.
Emiterea cardului OPTIblu se face în mod gratuit la solicitarea oricărui participant care achiziționează produse de optică din magazinele OPTIblu. Cardul se emite în baza unei prime tranzacții, excepție fiind atunci când se află în derulare campanii de însciere in programul de fidelitate fara indeplinirea unei conditii de achizitie, detaliate în Regulamentul de Campanii OPTIblu, disponibil pe www.optiblu.ro și în magazine.
Fiecare participant înscris în programul de fidelitate are dreptul la un singur card de fidelitate.
La programul de fidelitate se poate participa numai prin completarea si semnarea Formularului de Emitere Card Fidelitate, Formular Consimtământ Marketing și Formular prelucare comandă, disponibil in toate magazinele OPTIblu.
Participantul este obligat sa completeze integral Formularul de Inscriere, cu datele reale, folosind litere de tipar, lizibile.
Campurile sunt: Nume, Prenume, Data nasterii, Adresa (localitate/judet), Numar de telefon, Adresa de e-mail si Semnătură.
Formularul de emitere completat și semnat se predă personalului din magazinele Organizatorului. Formularul de înscriere care nu este semnat, conține date parțiale sau eronate, ce nu corespund realității, nu este valid, iar posesorul acestuia nu poate beneficia de avantajele cardului.
Dupa completarea corespunzătoare a formularului, cardul este emis și activat pe loc în magazin. Deținătorul cardului îl poate utiliza imediat dupa ce acesta este emis.
Cardul de fidelitate OPTIblu este nominal și netransmisibil. Acesta poate fi utilizat numai de către titularul acestuia, care are obligația de a nu îl preda altor persoane și de a-l păstra în siguranță., Reprezentanții Organizatorului au dreptul de a verifica validitatea acestuia.
Pentru a beneficia de avantajele programului Card de fidelitate OPTIblu, posesorul trebuie să prezinte cardul în momentul achiziției produselor din magazinele OPTIblu.
Cardul de fidelitate nu este un instrument de plată. Posesorul nu poate achizitiona produse în baza acestui card, ci poate beneficia doar de beneficiile oferite de catre Optical Network SRL, prin intermediul acestui program de fidelitate.
Mecanismul programului
În functie de un anumit prag de achiziție, există trei tipuri de carduri OPTIblu: WHITE, BLU și BLACK. Fiecare dintre acestea oferă, ca beneficiu, un discount la achizițiile de produse de optică ( ochelari vedere, ochelari de soare și accesorii) dupa cum urmeaza:
➢ CARD OPTIblu WHITE - 10% DISCOUNT
Cardul WHITE poate fi obținut de către orice participant la campanie, pentru un prag de achiziții totale, în magazinele OPTIblu, mai mici sau egale cu 3.000 de lei, la momentul emiterii cardului.
Persoanele care dețin acest tip de card beneficiază, de o reducere de 10% la orice achiziție de produse de optică (ochelari vedere/soare/lentile de soare și accesorii).
Discountul cardului WHITE nu se aplică la gama de lentile de contact și soluții întreținere disponibile în magazinele OPTIblu.
➢ CARD OPTIblu BLU - 15% DISCOUNT
Cardul BLU poate fi obținut de către orice participant la campanie, pentru un prag de achiziții totale, în magazinele OPTIblu, situate între 3.000 lei și 5.000 de lei.
Acesta este obținut automat și de către deținătorii cardului WHITE, în momentul în care achizițiile generale efectuate de către detinatorul cardului, din magazinele OPTIblu, depășesc pragul de 3.000 de lei.
Persoanele care dețin acest tip de card beneficiază, de o reducere de 15% la orice achiziție de produse de optică (ochelari vedere/soare/lentile de soare și accesorii). Discountul cardului BLU nu se aplică la gama de lentile de contact și soluții întreținere disponibile în magazinele OPTIblu.
➢ CARD BLACK OPTIblu – 20% DISCOUNT
Cardul BLACK poate fi obținut de către orice participant la campanie, pentru un prag de achiziții totale, în magazinele OPTIblu, mai mari sau egale cu 5.000 de lei. Acesta este obținut automat și de către deținătorii cardului WHITE sau BLU, în momentul în care achizițiile generale efectuate de către deținătorul cardului, din magazinele OPTIblu, depășesc pragul de 5.000 de lei.
Persoanele care dețin acest tip de card beneficiază, de o reducere de 20% la orice achiziție de produse de optică (ochelari vedere/soare/lentile de soare și accesorii). Discountul cardului BLACK nu se aplică la gama de lentile de contact și soluții întreținere disponibile în magazinele OPTIblu.
Discounturile oferite în baza cardului de fidelitate OPTIblu nu se cumulează cu alte discounturi/reduceri sau pachete promoționale ( cum ar fi, dara fara a se limita la Pachete Vedere Gama Avantaj/Smart OPTIblu) disponibile în magazine.
Deținătorii oricărui tip de card OPTIblu, mentionat în prezentul regulament, se bucură și de următoarele beneficii, la prezentarea cardului OPTIblu:
➔ Cu ocazia zilei de naștere a posesorului cardului, acesta beneficiază de 25% DISCOUNT, valabil pentru o singura achizitie. Posesorul poate valida discountul pentru o perioada de 14 zile calendaristice (7 zile inainte de ziua de nastere, 7 zile dupa ziua de nastere). Discountul se aplică la achiziționarea următoarelor produse de optică: ochelari vedere/soare/lentile de soare și accesorii) .
➔ Posesorul cardului beneficiaza de o determinare gratuita a dioptriilor, o data pe an, efectuată exclusiv de către un optometrist.
➔ Posesorul cardului beneficiaza de un discount de 25% la achizitionarea pieselor de rezerva, asa numitele spare parts (brate de la furnizor, lentile soare).
➔ Posesorul cardului are acces la campanii de Discount tip FLASH SALES sau HAPPY HOURS, campanii cu durate limitate (intre 2 h si 2/3 zile), care vor avea descris propriul mecanism de functionare, dupa caz.
➔ Beneficii acordate minorilor aflati in intretinere
Beneficii acordate minorilor:
Persoanele minore pot folosi beneficiile stabilite exclusiv pentru acestea, prin intermediul cardurilor de fidelitate OPTIblu al parintilor.
Persoanele minore au urmatoarele beneficii:
➔ Discount de 25% la lentile pentru schimbarea prematura a dioptriilor. Pentru a beneficia de acest discount preschimbarea lentilelor trebuie sa aiba loc in maxim 9 luni de la data achizitiei initiale, solicitarea facandu-se cu dovada modificarii dioptriilor.
➔ Discount de 25% la comanda completa urmatoarea de ochelari de vedere, in caz de pierdere, furt, deteriorare a ochelarilor achizitionati din magazinele OPTIblu, intr-o perioada de 1 an.
➔ O determinare de dioptrii GRATUITA/an;
Nu este posibilă cumularea discounturilor de card 10%- WHITE, 15% BLU, 20% BLACK cu beneficiile prezentate mai sus.De exemplu, posesorul cardului poate beneficia de un singur discount, fie discountul în funcție de pragul de achiziție, fie de discountul aniversar.
Schimbarea tipului de card detinut
Daca în perioada desfasurarii prezentei campanii, detinatorul unui card face achizitii generale care il incadreaza intr-o alta categorie de card decat cel detinut, reprezentantii OPTIblu vor verifica noua categorie in care detinatorul de card se incadreaza si ii vor remite cardul corespunzator, cu acordul acestuia. Emiterea noului card se face fara suportarea vreunui cost din partea participantului la campanie.
Carduri pierdute, furate sau falsificate
Daca participantul la campanie pierde cardul sau îi este furat sau pierdut, acesta trebuie să anunțe personalul din magazine. Odata cu instiintarea se vor comunica numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card.
Participantul care isi pierde cardul sau caruia ii este furat are dreptul la un nou card, dupa o verificare in prealabil.
Protectia datelor cu caracter personal
Prin inrolarea in programul de fidelitate regulament, participanţii sunt informati ca datele lor personale, furnizate catre Optical Network SRL, pot fi prelucrate şi pot fi introduse în baza de date a Optical Network SRL si utilizate pentru scopurile prevazute in prezentul Regulament si in Nota de informare pusa la dispozitie la completarea formularului de inrolare sau accesand Politica de Confidentialitate https://www.optiblu.ro/content/politica-de-confidentialitate.
Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi. Prin prezentul Regulament, Optical Network SRL se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018. Prin participarea la programul de fidelitate prevazut in acest regulament si comunicarea datelor cu caracter personal, persoanele inrolate inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Optical Network SRL si afiliatii acestuia, in temeiul interesului legitim pe care acesta il are cu privire la atragerea clientelei si rasplatirea fidelitatii clientilor, prin campania mentionata in prezentul Regulament. Optical Network SRL si afiliatii acestuia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Optical Network SRL va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite pe adresa de email Optical Network SRL dpo@opticalnetwork.ro, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In situatiile in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. De la caz la caz, in masura in care persoana inrolata intelege sa nu fie de acord cu prelucrarea datelor anterior mentionate, Optical Network SRL ii va aduce la cunostiinta daca aceasta actiune il impiedica pe Optical Network SRL si afiliatii acestuia sa isi execute anumite obligati fata de persoana inrolata. In cazul in care participantii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Optical Network SRL va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Optical Network SRL utilizand urmatoarele date de contact:
Departament Juridic: Strada Amiral Horia Macelariu nr.61-81, Sector 1, Bucuresti
Telefon: 0372.132.400 Fax: +4021-423 31 03
In masura in care Optical Network SRL si afiliatii acestuia vor prelucra date cu caracter personal apartinand, persoana vizata va fi in mod corespunzator informata conform prevederilor din Regulamentul General privind Protectia Datelor. Durata de pastrare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Pentru mai multe detalii privind modul in care Optical Network SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal va invitam sa consultati si:
- Politica de confidentialitate https://www.optiblu.ro/content/politica-de-confidentialitate – care poate fi consultata accesand web site-ul: www.optiblu.ro.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Optical Network SRL utilizand urmatoarele date de contact:
Departament Juridic: Strada Horia Macelariu nr.61- 81, Sector 1, Bucuresti
Telefon: 0372.132.400 Fax: +4021-423 31 03
Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.


Abonează-te

la newsletterul

și fii la curent cu cele mai noi oferte!

Te poti dezabona oricand prin accesarea URL-ului din subsolul email-ulurilor primite.